Entertainment - Pavilion - Asian Show

Asian Show

DATE: 06/16/2018

DOORS OPEN: 8 PM

SHOWTIME: 9 PM

GENRE: Asian

TICKETS: FREE

FOLLOW:

Buy Tickets

Thứ Bảy, ngày 16 tháng 6

The Pavilion Cửa mở 8 giờ tối | Chương trình bắt đầu 9 giờ tối
HIỂN THỊ MIỄN PHÍ

 

Tất cả các sự là sự Pavilion Events không khói thuốc
Phải là 21.

 

Mọi người đều được chào đón tham dự Asian Show của chúng tôi.
Hãy ra ngoài và tham gia với chúng tôi để có một khoảng thời gian tuyệt vời.

 

ວັນເສົາ, ເດືອນ 6, ວັນທີ່ 16
ຢູ່ທີ່:ພະວີລ່ຽນ ປະຕູເປີດ 8 ໂມງແລງ
ຄອນເສີດເລີມ 9 ໂມງແລງ
 
ຂໍ໗ືເປັນກຽດເຊີນຊາວເອເຊຍທຸກຄົນເຂົ້າຮ່ວມໃນງານ ເອເຊຍ ຄອນເສີດ.
(ຜູ້ເ໗ິງກະສຽນ21ປີຂື້ນໃປ)
ແຈກຟີ: ປີ້ເຂົ້າຄອນເສີດ